Bogăție (Wealth)

Prin bogăție (Wealth) înțelegem activele deținute de o persoană, companie sau de o țară care pot fi măsurate în termeni monetari, pe baza valorii de piață. La nivel de persoană bogăția se poate referi și la averea care poate fi transmisă prin  moștenire. La nivel de țară, bogăția poate să surprindă dotarea cu resurse naturale. De asemenea, aceasta poate aă fie o reflecție a dezvoltării economice.