Bogăție (Wealth)

Prin bogăție (Wealth) înțelegem activele deținute de o persoană, companie sau de o țară care pot fi măsurate în termeni monetari, pe baza valorii de piață.