Bogăție

Prin bogăție (Wealth) înțelegem activele deținute de o persoană, companie sau de o țară care pot fi măsurate în termeni monetari, pe baza valorii de piață.  Averea poate fi evaluată în termeni nominali sau reali, prin raportare la o perioadă de referință. La nivel de persoană, bogăția se poate referi și la averea care poate fi transmisă prin  moștenire. La nivel de țară, bogăția poate să surprindă dotarea cu resurse naturale și capital. În acest caz, averea țării va depinde și de raritatea acestor resurse. De asemenea, aceasta poate să fie o reflecție a dezvoltării economice.

bogăție
Wealth icons created by Uniconlabs – Flaticon