Capital (Capital)

Capitalul (Capital) este unul dintre factorii de producție primari necesari pentru funcționarea oricărei afaceri. Capitalul se referă și la resursele financiare pe care companiile le folosesc pentru finanțarea operațiunilor lor. Prin capital se înțelege frecvent și suma de bani inițială, folosită pentru fondarea unei afaceri.