Factori de producție

Factorii de producție (Factors of production) sunt, în accepțiunea uzuală, resursele economice, utilizate ca intrări în procesul de producție. Factorii de producție tradiționali sunt pământul, capitalul și munca. La aceștia se adaugă alți factori de producție precum informațiile, cunoștințele și spiritul antreprenorial (antreprenoriatul). Intrările de resurse umane, tehnice, informaționale etc. sunt transformate în produse sau servicii. Orice proces de producție de bunuri sau servicii presupune transformarea unor factori în bunuri destinate consumului final sau intermediar. În cadrul său, se utilizează un mix specific de factori pentru a se obține produse sau servicii dorite pe piață.

factori de producție
Factor icons created by Nualnoi Kinkaeo – Flaticon

Factorii de producție pot să fie variabili sau ficși.