Resurse fizice

Resursele fizice (Physical resources) sunt activele tangibile din cadrul unei întreprinderi. Într-un sens larg, în categoria resurse fizice sunt incluse clădiri, utilaje industriale, echipamente de producție, materii prime, materiale, combustibili solizi și lichizi etc. Altfel spus, este vorba de toate activele și bunurile dintr-o firmă care au caracter fizic. de exemplu, toate intrările de materii prime din cadrul firmei sunt resurse fizice. Acestea sunt prelucrate în cadrul proceselor tehnologice și transformate în produse finite, destinate consumului final.

În sens restrâns, resursele fizice se referă la materiile prime utilizate de către întreprinderi în cadrul proceselor de producție. Sensul conceptului este, în acest caz, la materiile prime care sunt preluate din mediul înconjurător. Eventual aceste resurse fizice sunt  prelucrate minimal înainte de a utilizate în industrie. De exemplu, lemnul care este utilizat în cadrul proceselor industriale este o resursă fizică. Acesta este dimensionat (standardizat) sub formă de bușteni care să permită prelucrarea ulterioară.

bușteni, resurse fizice
Fotografie de la Pixabay

În sens restrâns, am putea încadra ca resurse fizice lemnul și materiile prime neprelucrate. Aceste resurse nu pot fi utilizate direct ca produse finale și au nevoie de o prelucrare primară. De exemplu, minereul extras dintr-un zăcământ nu va avea utilitate pentru un consumator final.