Resurse fizice (Physical resources)

Resursele fizice (Physical resources) sunt activele tangibile din cadrul unei întreprinderi. Aceste resurse fizice cuprind clădiri, utilaje industriale, echipamente de producție, materii prime, materiale, combustibili solizi și lichizi etc.