Venit total

Prin venit total (Total income) înțelegem totalitatea sumelor de bani câștigate de o persoană fizică din salarii, pensii, dobânzi etc. sau de către o persoană juridică, din vânzarea de produse sau servicii. Din punct de vedere al teoriei economice, pentru o firmă, încasarea totală este egală cu venitul total. În literatura de specialitate, de limbă engleză, nu se face diferențierea între încasare și venit, dar în cea românească se face într-o oarecare măsură pentru că „încasare” se referă doar la persoane juridice.

Venit total
Money icons created by Freepik – Flaticon

Formula simplificată pentru calculul Venitului Total (VT) la persoane juridice este:

VT = P * q

unde,

P – prețul sau venitul mediu;

q  – Cantitatea Totală, adică numărul de unități de bunuri sau servicii vândute într-o perioadă de timp, de regulă un an.

Deci, pentru o firmă care vinde 100 de produse la un preț de 5 unități monetare, vom avea un venit total:

VT = 5*100 = 500 u.m.

Pentru persoanele fizice Venitul Total este:

VT = Σ V

De exemplu, pentru o persoană care după plata contribuțiilor sociale și a impozitelor obține venituri nete anuale din trei surse, 60.000 u.m. din salarii, 10.000 u.m. din dobânzi și 25.000 u.m. din dividende, vom avea:

VT = Σ V

VT = V1 + V2 + V3

VT = 60.000 + 10.000 + 25.000 = 95.000 u.m.