Dobânda (Interest)

Dobânda (Interest) reprezintă remunerația primită de proprietarul unui capital pentru împrumutarea sa. De obicei, aceasta este exprimată anual, dar se plătește lunar. Prin dobândă înțelegem costul împrumutării capitalului. O formulă simplificată pentru calculul dobânzii ar putea fi următoarea.

D = d * C

unde,

  • D – dobândă;
  • d – rata dobânzii conform termenilor conveniți;
  • C – capitalul împrumutat sau, în cazul deponenților, plasamentul.