Dobânda

Dobânda (Interest) reprezintă remunerația primită de proprietarul unui capital pentru împrumutarea sa. De obicei, aceasta este exprimată anual. Ea se poate plăti lunar sau anual și poate fi capitalizată sau nu, în funcție de înțelegerea dintre creditor și debitor. Prin dobândă înțelegem costul împrumutării capitalului.

dobânda
Tax icons created by Eucalyp – Flaticon

O formulă simplificată pentru calculul dobânzii ar putea fi următoarea.

D = d * C

unde,

  • D – dobândă;
  • d – rata dobânzii conform termenilor conveniți;
  • C – capitalul împrumutat sau, în cazul deponenților, plasamentul.

Să luăm ca exemplu o persoană care are un capital de 1000 de lei. Ea depune suma într-un depozit cu dobândă de 7,5%, pe un an de zile. Dobânda nominală acumulată după un an, va fi de:

D = 7,5% * 1000 = 75 de lei

În România această dobândă este impozitată cu 10%, deci titularul depozitului va rămâne cu o sumă netă de 67,5 lei (75 -75*10%).