Dividend per acțiune

Dividendul per acțiune (Dividend per share) reprezintă suma de bani, din profitul care urmează să fie redistribuit, aferentă fiecărui titlu de valoare (acțiune) emis de societate. În cadrul Adunării Generale a Asociaților, se poate decide ca o parte din profitul net să fie distribuit asociaților. Profitul de distribuit este partea din câștigul firmei care rămâne după ce se fac investiții (profit reinvestit), se plătesc impozite și se fac rezerve legale. Profitul de distribuit se va aloca proporțional cu numărul acțiunilor deținute. Un acționar cu 1000 de acțiuni va primi de 10 ori mai mult profit ca unul cu 100 de acțiuni.

Dividend per acțiune
Beneficiary icons created by Freepik – Flaticon

Dividendul per acțiune se poate calcula cu următoarea formulă.

Da = Pd/Na

unde,

Da – dividend per acțiune;

Pd – profit de distribuit;

Na – număr acțiuni.