Dividend per acțiune (Dividend per share)

Dividendul per acțiune (Dividend per share) reprezintă suma de bani, din profitul care urmează să fie redistribuit, aferentă fiecărui titlu de valoare (acțiune) emis de societate.