Adunarea Generală a Asociaților (General Meeting of Shareholders)

Adunarea Generală a Asociaților – AGA (General Meeting of Shareholders – GMS) este organul suprem de conducere al unei societăți comerciale. În cadrul acestei adunări, constituite din toți acționarii unei companii, se supun la vot deciziile majore care privesc societatea. Practic, orice decizie majoră care privește o companie trebuie să fie prezentată în fața tuturor asociaților spre aprobare. De exemplu, o schimbare a structurii asociaților companiei sau aprobarea bilanțului trebuie să fie aprobată în cadrul unei Adunări Generale a Asociaților. AGA poate să fie:

  • ordinară, adică să fie convocată cel puțin anual de către Comitetul Director;
  • extraordinară, convocată de câte ori nevoie.