Adunarea Generală a Asociaților (General Meeting of Shareholders)

Adunarea Generală a Asociaților – AGA (General Meeting of Shareholders – GMS) este organul suprem de conducere al unei societăți comerciale. În cadrul acestei adunări, constituite din toți acționarii unei companii, se supun la vot decizile majore care privesc societatea. Din AGA fac parte toți asociații companiei respective. AGA poate fi ordinară, convocată cel puțin anual de către Comitetul Director sau extraordinară, convocată de câte ori nevoie.