Adunarea Generală a Asociaților

Adunarea Generală a Asociaților – AGA (General Meeting of Shareholders – GMS) este organul suprem de conducere al unei societăți comerciale. În cadrul acestei adunări, constituite din toți acționarii unei companii, se supun la vot deciziile majore care privesc societatea. Practic, orice decizie majoră care privește o companie trebuie să fie prezentată în fața tuturor asociaților spre aprobare. De exemplu, o schimbare a structurii asociaților companiei sau aprobarea bilanțului trebuie să fie aprobată în cadrul unei Adunări Generale a Asociaților.

AGA poate să fie:

  • ordinară, adică să fie convocată cel puțin anual de către Comitetul Director; Convocarea cel puțin unei ședințe AGA este obligatorie deoarece în fiecare an trebuie aprobat bilanțul contabil, distribuția profitului și raportul Administratorului sau Comitetului Director.
  • extraordinară, convocată de câte ori nevoie. De exemplu, AGA poate fi solicitate pentru a pune în discuție structura acționariatului, emisiunea de noi acțiuni, investiții care presupun intrarea unor noi acționari în firmă, credite care sunt girate cu activele existente, schimbarea directorilor etc.
Adunarea Generală a Asociaților
Meeting icons created by juicy_fish – Flaticon

Adunările Asociațiilor se organizau într-un mediu fizic, dar mai nou se preferă desfășurarea lor în cadru virtual. Asfel este posibilă participarea tuturor acționarilor, chiar și când numărul lor este foarte ridicat. Deciziile din cadrul Adunării Generale a Asociaților sunt consemnate printr-o hotărâre a cărei implementare este obligatorie.