Export de capital (Capital export)

Prin export de capital (Capital export) înțelegem fluxurile financiare dintr-o țară, direcționate spre investiții directe sau împrumuturi în alt stat. Fluxurile din exportul de capital pot fi din surse publice sau din mediul privat. Acestea pot fi investiții în afaceri externe, dar pot fi și împrumuturi acordate de către Guvern sau o instituție financiară.