Factori de producție ficși (Fixed production factors)

Factori de producție ficși (Fixed production factors) sunt resursele utilizate în procesele de producție, a căror cantitate nu poate fi modificată pe termen scurt. Pe termen mediu și lung, chiar și cantitățile din acești factori pot fi modificate. Practic, factorii ficși sunt cei care nu sunt influențați de creșterea sau descreșterea nivelului producției. Dintre aceștia putem menționa pământul și elementele de capital fix, cum sunt clădirile de birouri și producție și echipamentele tehnologice.