Factori de producție ficși

Prin factori de producție ficși (Fixed production factors) înțelegem resursele utilizate în procesele de producție, a căror cantitate nu poate fi modificată pe termen scurt. Pe termen mediu și lung, chiar și cantitățile din acești factori pot fi modificate. Practic, factorii ficși sunt cei care nu sunt influențați de creșterea sau descreșterea nivelului producției. Dintre aceștia putem menționa pământul și elementele de capital fix, cum sunt clădirile de birouri și producție și echipamentele tehnologice.

factori de producție ficși
Block icons created by Freepik – Flaticon

Pe termen scurt, singurul factor de producție care poate fi modificat,  este munca. Ce înseamnă acest lucru? Că dacă o firmă se va confrunta cu o creștere a cererii pentru produsele sale, ea va avea nevoie de timp pentru a-și extinde baza operațională. În schimb, ea va putea modifica factorii de producție variabili.