Munca (Labor)

Munca (Labor) este unul dintreprincipali ifactorii de producție, utilizați în activitatea economică. Munca reprezintă suma eforturilor intelectuale și fizice depuse de o ființă umană în crearea de bunuri și servicii. Mărimea forței de muncă dintr-o țară este dată de totalitatea persoanelor apte de muncă.