Buget

Bugetul (Budget) este un instrument utilizat de indivizi, gospodării, afaceri și autorități publice pentru planificarea veniturilor și cheltuielilor pentru o perioadă de timp. Utilizarea unui buget este esențială pentru urmărirea și controlul cheltuielilor și ajustarea lor la veniturile disponibile. Acesta permite evitarea situațiilor de îndatorare excesivă. De asemenea, planificarea detaliată a fluxurilor de venituri și cheltuieli permite pregătirea pentru abordarea obiectivelor majore de investiții.

buget
Budget icons created by smashingstocks – Flaticon

Se poate spune că bugetul este un plan care include estimări de venituri și cheltuieli viitoare. Acesta se realizează pe baza datelor statistice anterioare și pe cea a prognozelor veniturilor viitoare. Provocarea pe care o presupune un plan de acest gen se referă la închiderea bugetului în echilibru. De exemplu, neîndeplinirea obiectivelor de venituri va duce bugetul într-o situație de deficit. Organizația va fi nevoită să se împrumute sau să-și utilizeze rezervele pentru a putea efectua cheltuielile planificate.

Prin respectarea cu strictețe a bugetelor și o disciplină fiscală corespunzătoare, organizațiile și gospodăriile pot să funcționeze echilibrat.