Activ fix net (Net fixed asset)

Prin activ fix net (Net fixed asset) înțelegem totalitatea activelor fixe ale unei companii minus deprecierea și eventualele datorii.  Pentru a calcula valoarea activelor fixe nete, putem utiliza următoarea formulă:

Afn = Aft – D – Da

unde,

  • Afn – Active fixe nete;
  • Aft – active fixe totale;
  • D – deprecierea echipamentelor tehnice (activele fixe);
  • Da – datorii.