Activ fix

Activul fix (Fixed Asset) sau imobilizat este bunul tangibil deținut de o companie și folosit în producție, pentru generarea veniturilor. Un activ fix are o durată de viață lungă și nu este destinat transformării în lichidități. Altfel spus, acesta nu are un grad de lichiditate ridicată. Procesul de vânzare al unui activ se poate dovedi unul de durată. Activele fixe sunt numite uneori și de capital și între acestea se numără imobilele, echipamente tehnice etc.

activ fix
Architecture-and-city icons created by Upnow Graphic – Flaticon

De exemplu, în cadrul unei ferme activele fixe vor consta în spațiile de depozitare a cerealelor, de adăpostire a animalelor, terenurile propriu zise, echipamentele tehnologice etc.