Activ real

Un activ real (Real asset) este un obiect tangibil a cărui valoare intrinsecă este determinată de proprietățile lor fizice. Exemple de active reale sunt extrem de diverse: metalele prețioase, imobile, echipamente tehnologice, terenuri, resurse fizice, diverse vehicule, materii prime etc. Spre deosebire de activele financiare, cele reale sunt tangibile și au caracteristici fizice.

activ real
Gold icons created by Becris – Flaticon

Activele reale au valoare intrinsecă. Materialele din care sunt realizate pot fi reciclate și reutilizate cel puțin parțial. Acest tip de active sunt utilizate de investitori pentru diversificarea portofoliilor.  De exemplu, investițiile în materii prime nu aduc câștiguri la fel de mari precum plasamentele în acțiunile growth, dar sunt mai puțin volatile și oferă stabilitate portofoliului.