Activ tangibil (Tangible asset)

Un activ tangibil (Tangible asset) este un bun cu formă fizică și cu valoare determinată. Acesta este utilizat de către companii în cadrul procesului de producție al bunurilor și serviciilor. Activele tangibile sunt orice materii prime, echipamente, clădiri care au caracteristici fizice și sunt utilizate în activitatea fizică a firmei.