Activ tangibil

Activul tangibil (Tangible asset) este un bun cu formă fizică și cu valoare determinată. Orice element cu natură fizică, deținut de către o companie, poate fi considerat activ tangibil. Acesta este utilizat de către firme în cadrul proceselor de producție al bunurilor și serviciilor. Practic, activele tangibile sunt orice materii prime, echipamente, clădiri care au caracteristici fizice și sunt utilizate în activitatea productivă a firmei. În cadrul acestor procese, prin utilizarea activelor se realizează produse și servicii destinate consumului final. Activele fizice sunt cuantificabile și măsurabile. Înregistrarea acestora în contabilitate se realizează mai ușor decât în cazul activelor intangibile.

activ tangibil
Technology icons created by Freepik – Flaticon