Acoperire bancară (Bank Insurance)

Prin acoperire bancară (Bank Insurance) înțelegem măsura în care bancnotele unei bănci de emisiune sunt garantate prin efecte comerciale.

(2) Acoperirea bancară reprezintă garantarea de către un guvern (companie) a depozitelor bancare, până la o valoare plafon per deponent. De exemplu, regulamentul Uniunii Europene prevede garantarea depozitelor bancare până la un nivel de 100.000 de euro.