Banca Centrală (Central Bank)

Banca Centrală (Central Bank) este o instituție financiară privilegiată care este responsabilă cu supravegherea și reglementarea sistemului monetar din țara aparținătoare. De asemenea, o bancă centrală este și creditor de ultimă instanță pentru băncile comerciale și guvernul țării de origine. Băncile centrale își implementează politica monetară prin:

  • controlul ofertei de monedă;
  • emisiunea de monedă;
  • stabilirea cotelor rezervelor obligatorii;
  • stabilirea dobânzii de referință.