Masa monetară

Masa monetară (Money supply) reprezintă mijloacele bănești care există într-o economie la un moment dat. Masa monetară este formată în România din patru agregate, M0, M1, M2 și M3. Agregatul M0 are cel mai grad de lichiditate, fiind format din numerarul propriu-zis, conturile curente și depozitele pe termen scurt. Agregatul M3 are cea mai mică lichiditate. Acesta include celelalte agregate și titlurile de valoare pe termen lung, mai greu convertibile în monedă. Prin controlul masei monetare Banca Centrală poate combate fenomenele inflaționiste. Astfel, când rata inflației este mare, Banca Centrală poate reduce cantitatea de bani de pe piață pentru a determina aprecierea monedei.

masa monetară
Money icons created by Freepik – Flaticon