Masa monetară (Money supply)

Masa monetară (Money supply) reprezintă mijloacele bănești care există într-o economie la un moment dat. Masa monetară este formată în România din patru agregate, M0, M1, M2 și M3. Agregatul M0 are cel mai grad de lichiditate, fiind format din numerarul propriu-zis, conturile curente și depozitele pe termen scurt. Agregatul M3 are cea mai mică lichiditate. Acesta include celelalte agregate și titlurile de valoare pe termen lung, mai greu convertibile în monedă.

masa monetară
Money icons created by Freepik – Flaticon