Menaj (Household)

Menajul (Household) sau gospodăria este o unitate socială, formată din unul sau mai mulți membri, înrudiți sau nu, care folosesc în comun o locuință și au cheltuieli comune. Utilizarea gospodăriilor, în analiza economică, este relativ dificilă pentru că acestea sunt extrem de diferite, din punct de vedere al consumului, dimensiunii, localizării, capacității de auto-producție și a veniturilor. Unele gospodării au mai mulți membri care câștigă venituri, dar le administrează, în mare parte, separat. De multe ori, nu se poate pune semnul egal între gospodării și familii. În multe țări se și face o distincție între gospodării de tip familial și non-familial. În plus, în societatea contemporană au devenit extrem de comune gospodăriile formate dintr-o singură persoană. Economic, gospodăria se referă la o unitatete socială de bază, auto-administrată.