Monopol natural (Natural monopoly)

Monopolul natural (Natural monopoly) este o versiune a monopolului care este un rezultat direct al limitelor naturale, costurilor mari de intrare pe piață sau al economiilor de scară. O companie care funcționează ca un monopol natural este singurul furnizor al unui produs dintr-o industrie. Domenii în care apar frecvent monopoluri naturale sunt serviciile de canalizare, apă, distribuție electricitate. Concurența pe aceste piețe ar fi extrem de dificilă, motiv pentru care monopoliștii își pot păstra avantajele pe termen lung.