Activ financiar (Financial asset)

Activul financiar (Financial asset) este un activ intangibil a cărui valoare este derivată dintr-o clauză contractuală a unui depozit bancar sau a unui titlu de valoare. De exemplu, putem să indicăm titluri precum acțiuni, obligațiuni etc. Activele financiare pot fi tranzacționate pe piața primară și secundară. Acestea sunt caracterizate printr-o lichiditate mai mare decât a altor tipuri de active, precum imobiliarele.