Activ financiar

Activul financiar (Financial asset) este un activ intangibil a cărui valoare este derivată dintr-o clauză contractuală a unui depozit bancar sau a unei hârtii de valoare. Din această categorie fac parte numerarul și alte forme a banilor cu lichiditate ridicată. De exemplu, poate să fie vorba despre conturi de economii, depozite bancare sau titluri de valoare precum acțiunile, obligațiunile etc. Activele financiare pot fi tranzacționate pe piața primară și secundară. Ele sunt caracterizate printr-o lichiditate mai mare decât a altor tipuri de active, precum imobiliarele. Altfel spus, persoanele care le dețin pot să le transforme rapid în numerar.

activ financiar
Assets icons created by dDara – Flaticon