Hârtii de valoare (Securities)

Hârtiile de valoare (Securities) sau titlurile de valoare sunt instrumente financiare fungibile care încorporează o anumită valoare monetară. Acestea pot fi titluri de credit, titluri financiare, valori mobiliare, acțiuni, obligațiuni opțiuni. Deținătoriii de hârtii de valoare au diferite drepturi de proprietate față de emitenți. Titlurile de valoare pot fi firme pe acțiuni, organizații, instituții publice centrale și locale etc.