Hârtii de valoare

Hârtiile de valoare (Securities) sunt instrumente financiare fungibile care încorporează o anumită valoare monetară. Practic, aceasta este o altă denumire sub care pot fi întâlnite titlurile de valoare. În cadrul hârtiilor pot fi incluse titlurile de credit, titlurile financiare, valorile mobiliare, acțiunile, obligațiunile, opțiunile etc. Deținătorii de hârtii de valoare au diferite drepturi de proprietate față de emitenți. Emitenții titlurilor de valoare pot fi firme pe acțiuni, organizații, instituții publice centrale și locale etc. Astfel, cine deține o acțiune are un drept de proprietate asupra unei părți a unei companii. Cumpărătorul unei obligațiuni are o creanță față de emitent.

hârtii de valoare
Paper icons created by Freepik – Flaticon