Titlu de valoare (Security)

Titlurile de valoare (Securities) sau hârtiile de valoare sunt instrumente financiare fungibile care încorporează o anumită valoare monetară. Acestea pot fi titluri de credit, titluri financiare, valori mobiliare, acțiuni, obligațiuni etc.. Un titlu de valoare oferă deținătorului un drept de proprietate față de emitent. Aceste hârtii de valoare pot fi emise de firme pe acțiuni, organizații, instituții publice centrale și locale etc.