Obligațiune (Debenture)

O obligațiune este un titlu de valoare (hârtie de valoare) cu dobândă fixă, emis de către stat, instituții publice sau companii. Prin acest titlu de valoare deținătorului i se atestă calitatea de creditor față de emitent.  Emitentul obligațiunii se obligă să plătească creditorului o sumă de bani, numită cupon. Acesta se achită la perioade fixe de timp, de obicei anuale. De asemenea, la maturitatea titlului de valoare, se achită contravaloarea obligațiunii, adică principalul. Când sunt emise de către companii, obligațiunile pot fi neconvertibile sau convertibile în acțiuni.