Obligațiune

O obligațiune (Debenture) este un titlu de valoare (hârtie de valoare) cu dobândă fixă, emis de către stat, instituții publice sau companii. Prin acest titlu de valoare deținătorului i se atestă calitatea de creditor față de emitent.  Emitentul obligațiunii se obligă să plătească creditorului o sumă de bani, numită cupon. Acesta se achită la perioade fixe de timp, de obicei anuale. De asemenea, la maturitatea titlului de valoare, se achită contravaloarea obligațiunii, adică principalul. Când sunt emise de către companii, obligațiunile pot fi neconvertibile sau convertibile în acțiuni.

obligațiune
Image by rawpixel.com on Freepik

Practic, printr-o emisiune de obligațiuni, o companie sau o organizație publică alege să se împrumute direct de pe piață. Prin acest instrument se atrage capitalul direct de la proprietarii săi, fără intermedierea unei instituții financiare. Organizația emite titlurile de valoare pentru a atrage finanțare în condiții mai avantajoase decât de la o instituție bancară. Organizația poate să obțină o dobândă mai avantajoasă și nici  nu girează direct cu activele sale. Garantarea obligațiunilor este însă posibilă prin intermediul firmelor de asigurări.

Aceste titluri de valoare sunt atât de variate încât permit obținerea finanțării în cele mai bune condiții pentru emitent. De exemplu, ele pot fi denominate în valuta preferată, pot fi rambursate la scadență sau convertite în acțiuni la compania care le-a emis etc.