Obligațiune convertibilă în acțiuni (Convertible bond)

O obligațiune convertibilă în acțiuni (Convertible bond) este un titlu de valoare, emis de către o companie, care le atestă celor care o dețin posibilitatea să solicite convertirea într-un număr prestabilit de acțiuni. Conversiunea în acțiuni se realizează în condițiile stabilite în momentul emisiunii obligațiunilor. Transformarea în acțiuni se poate realiza în mai multe momente prestabilite, din perioada de valabilitate a titlului de valoare. De obicei, momentele la care au loc conversiile sunt solicitate de deținătorul obligațiunii. Numărul de acțiuni aferent unui obligațiuni se stabilește prin rata de conversiune. Aceasta se poate exprima cu formula:

Rata conversiune: Obligațiune convertibilă în acțiuni

Rataconversiune = Valoare obligațiune/Valoare acțiune

unde,

  • Rc – rată conversiune;
  • Vo – valoare obligațiune;
  • Va – valoare acțiune.

De exemplu, dacă o firmă emite obligațiuni în valoare de 900 de unități monetare și acțiunile sunt cotate la 300 de unități monetare, atunci obținem o rată egală cu trei. Semnificația unei rate de conversiune egală cu trei este că fiecare obligațiune poate fi transformată în trei acțiuni. În acest caz, la maturitate, o obligațiune convertibilă poate fi schimbată în trei acțiuni.

În principiu, o obligațiune convertibilă în acțiuni presupune ca investitorul să abordeze o strategie de tip bull (taur). Practic, prin achiziția titlurilor de valoare, el își rezervă un anumit număr de acțiuni la un preț bun. Pariul său este că, până la maturitatea obligațiunilor, acțiunile se vor aprecia.