Obligațiune convertibilă în acțiuni (Convertible bond)

O obligațiune convertibilă în acțiuni (Convertible bond) este un titlu de valoare, emis de către o companie, care le atestă celor care o dețin posibilitatea să solicite convertirea într-un număr prestabilit de acțiuni. Conversiunea în acțiuni se realizează în condițiile stabilite în momentul emisiunii obligațiunilor. Transformarea în acțiuni se poate realiza în mai multe momente prestabilite, din perioada de valabilitate a titlului de valoare. De obicei, momentele la care au loc conversiile sunt solicitate de deținătorul obligațiunii. Numărul de acțiuni aferent unui obligațiuni se stabilește prin rata de conversiune. Aceasta se poate exprima cu formula:

Rataconversiune = Valoare obligațiune/Valoare acțiune

De exemplu, dacă obținem o rată egală cu 3 înseamnă că fiecare obligațiune poate fi transformată în 3 acțiuni. În acest caz, la maturitate, o obligațiune convertibilă poate fi schimbată în trei acțiuni.