Piața secundară (Secondary market)

Piața secundară (Secondary market) este locul unde investitorii cumpără și vând valori mobiliare emise și puse în circulație. Piața secundară se confundă cu piețele bursiere naționale. Tranzacțiile de pe piețele secundare au loc, frecvent, între agenți independenți de organizația care a emis titlurile de valoare. Apariția platformelor și aplicațiilor de tranzacționare a acțiunilor a crescut exponențial accesul pe această piață.