Piață primară (Primary market)

Piața primară (Primary market) este locul unde se emit și distribuie titluri de valoare de tipul acțiunilor și obligațiunilor. Aceste titluri sunt emise de companii, autorități locale, guverne etc. pentru a-și finanța nevoi imediate sau de investiții. Pe această piață primară, valorile mobiliare circulă doar în cadrul unei oferte publice.