Productivitatea totală a factorilor (Total Factor Productivity)

Productivitatea totală a factorilor (Total Factor Productivity) sau productivitatea multi-factor analizează eficiența cu care sunt utilizați factorii într-un proces de producție. Practic, indicatorul măsoară cât de bine sunt utilizați factorii capital, muncă, pământ etc. Indicatorul este o reflecție a randamentului factorilor în produsele obținute. Productivitatea totală a factorilor se măsoară cu un raport simplu între produsul național agregat și suma resurselor folosite în producție. Acest indicator este calculat și folosit pentru a măsura eficiența economică dintr-o țară. Valoarea indicatorului va fi mai ridicată în țările intensive în tehnologie, decât în cele intensive în muncă. Se poate afirma că acesta măsoară surplusul de productivitate generat de utilizarea tehnologiei.