Productivitatea totală a factorilor

Productivitatea totală a factorilor (Total Factor Productivity) sau productivitatea multi-factor analizează eficiența cu care sunt utilizați factorii într-un proces de producție. Practic, indicatorul măsoară cât de bine sunt utilizați factorii capital, muncă, pământ etc. Indicatorul este o reflecție a randamentului factorilor în produsele obținute. Productivitatea totală a factorilor se măsoară cu un raport simplu între produsul național agregat și suma resurselor folosite în producție. Acest indicator este calculat și folosit pentru a măsura eficiența economică dintr-o țară. Valoarea indicatorului va fi mai ridicată în țările intensive în tehnologie, decât în cele intensive în muncă. Se poate afirma că acesta măsoară surplusul de productivitate generat de utilizarea tehnologiei.

Productivitatea totală a factorilor
Project icons created by phatplus – Flaticon