Variabilă economică

O variabilă economică (Economic variable) este orice măsură utilizabilă în modele care pot să explice cum anume funcționează un sistem economic. Practic, acestea sunt toate datele utilizate într-un model economic. Exemple de variabile economice pot fi populația, rata sărăciei, rata inflației, cantitatea de resurse disponibile etc. Tradițional, modelele economice utilizau un număr limitat de variabile, în condiții de caeteris paribus. Dezvoltarea statisticii, econometriei și a tehnicii de calcul au permis realizarea de modele cu o multitudine de variabile.

variabilă economică
Variable icons created by Freepik – Flaticon

(2) Variabilele economice sunt diferitele date folosite în modele economice și statistice. Identificarea modului în care variabilele se influențează între ele permite crearea de strategii de afaceri și politici publice mai eficiente.