Rata inflației (Inflation rate)

Rata inflației (Inflation rate) reprezintă modificarea procentuală a nivelurilor prețurilor. Aceasta reprezintă procentul cu care o monedă se devalorizează într-o anumită perioadă de timp. Rata inflației este vizibilă și în creșterea indicelui prețurilor de consum (IPC). Pentru calcularea ratei inflației se poate folosi următoarea formulă:

formulă rata inflației

unde:

  • i = rata inflației
  • IPC1 = indicele prețurilor de consum în momentul prezent;
  • IPC0 = indicele prețurilor de consum în momentul anterior.