Coș de consum

Coșul de consum (Basket of goods) este un instrument statistic prin care se urmăresc modificările înregistrate de rata inflației. Un coș de consum este constituit din anumite produse generale, în cantități determinate în funcție de nevoile unei gospodării medii. Conținutul coșului de consum este actualizat permanent pentru a reflecta nevoile unei gospodării medii. Institutul statistic responsabil urmărește permanent evoluția prețurilor produselor din coșul de consum și, pe baza acestora, calculează indicele prețurilor de consum și rata inflației.

coș de consum
Consumer icons created by Freepik – Flaticon

Coșul de consum este utilizat în special pentru calcularea ratei inflației. De asemenea, acesta este esențial în realizarea diferitelor statistici sociale.