Coș de consum (Basket of goods)

Coșul de consum (Basket of goods) este un instrument statistic prin care se urmăresc modificările înregistrate de rata inflației. Un coș de consum este constituit din anumite produse generale, în cantități determinate în funcție de nevoile unei gospodării medii. Conținutul coșului de consum este actualizat permanent pentru a reflecta nevoile unei gospodării medii. Institutul statistic responsabil urmărește permanent evoluția prețurilor produselor din coșul de consum și, pe baza acestora, calculează indicele prețurilor de consum și rata inflației.