Portofoliu

Portofoliul (Portfolio) este un coș format dintr-o diversitate de instrumente financiare de investiții. Între instrumentele financiare care pot fi incluse într-un portofoliu menționăm acțiunile, obligațiunile, mărfurile, numerarul etc. În funcție de structura sa internă, acesta poate prezenta diferite grade de risc. Prin modificarea componenței portofoliilor se poate ajusta și nivelul de risc asociat investițiilor.

Portofoliu
Portfolio icons created by Smashicons – Flaticon

Portofoliul este un instrument de diversificare, prin care investitorii reduc riscurile care sunt asociate cu plasarea de capital. Un investitor prudent va avea un echilibru între active sigure (de exemplu, acțiuni blue chip) și plasamente cu potențial mare de creștere (acțiuni în start-up-uri).