Portofoliu (Portfolio)

Portofoliul (Portfolio) este un coș format dintr-o diversitate de instrumente financiare de investiții. Între instrumentele financiare care pot fi incluse într-un portofoliu menționăm acțiunile, obligațiunile, mărfurile, numerarul etc. Prin modificarea componenței portofoliilor se poate ajusta și nivelul de risc asociat.