Numerar (Cash)

Numerarul (Cash) se referă la banii în formă fizică sau lichidă. În numerar sunt incluse monedele și bancnotele, care pot fi utilizate ca mijloace de schimb sau acumulare. Față de alte forme ale banilor,  numerarul are avantajul că oferă posibilitatea utilizării imediate. Desigur, faptul că este la dispoziția proprietarului îl face mai puțin productiv. De exemplu, întâlnim foarte rar conturi curente care să genereze dobânzi.