Putere de cumpărare (Purchasing power)

Puterea de cumpărare (Purchasing power) este un concept strâns legat de valoarea reală a banilor. Prin putere de cumpărare, înțelegem cantitatea de produse și servicii care poate fi achiziționată cu o unitate monetară. Acest indicator este extrem de util pentru că ne permite să analizăm creșterea reală a veniturilor. Pentru a ne bucura de creșterea puterii de cumpărare este necesar ca veniturile să se majoreze peste rata inflației. O creștere a salariului nominal nu va aduce mai multă putere de cumpărare, dacă este sub rata inflației. Majorarea puterii de cumpărare poate fi obținută și dacă într-o economie se înregistrează deflație.