Putere de cumpărare

Puterea de cumpărare (Purchasing power) este un concept strâns legat de valoarea reală a banilor. Prin putere de cumpărare, înțelegem cantitatea de produse și servicii care poate fi achiziționată cu o unitate monetară. Acest indicator este extrem de util pentru că ne permite să analizăm creșterea reală a veniturilor. Pentru a ne bucura de creșterea puterii de cumpărare este necesar ca veniturile să se majoreze peste rata inflației. O creștere a salariului nominal nu va aduce mai multă putere de cumpărare, dacă este sub rata inflației. Majorarea puterii de cumpărare poate fi obținută și dacă într-o economie se înregistrează deflație.

Putere de cumpărare
Purchasing icons created by Afian Rochmah Afif – Flaticon

Pentru a calcula puterea de cumpărare a unui leu pe 1 ianuarie 2023, față de aceeași dată din 2022, vom folosi următoarea formulă.

Pc = 1/IPC * 100

unde,

  • Pc – putere de cumpăre;
  • IPC – indicele prețurilor de consum.

Știm că indicele prețurilor de consum se calculează cu ajutorul ratei inflației. Aceasta a fost de 15,5% în 2022 și se poate scrie și sub forma 0,155.

IPC = 1 + ri

IPC = 1 + 0,155

IPC = 1,155

unde,

ri – rata inflației.

Ne întoarem la formula inițială și efectuăm calculul.

Pc = 1/1,155 *100

Pc = 86,58%

Interpretarea este că, la 1 ianuarie 2023, un leu mai avea doar 86,58% din puterea de cumpărare din 1 ianuarie 2022.