Salariu nominal (Nominal wage)

Salariul nominal (Nominal wage) reprezintă un venit salarial exprimat la valoarea prezentă a monedei. Un salariu nominal nu este afectat direct de rata inflației (modificarea prețurilor), pentru că el este exprimat în valoare absolută. Salariul nominal nu urmărește evoluația puterii de cumpărare, astfel că o creștere a sa, în valoare absolută, poate să reflecte o deteriorare a nivelului de bunăstare. Indirect, creșterea ratei inflației poate genera presiuni sociale care să determine majorarea salariilor nominale.