Salariu real

Indicatorul salariu real (Real wage) măsoară valoarea actualizată, cu rata inflației, a salariului nominal.

2) Salariul real se referă și la puterea de cumpărare a acestui venit. De exemplu, la cantitatea totală de produse și servicii care poate fi achiziționate cu un venit salarial.

Salariul real se poate calcula cu ajutorul următoarei formule:

Sr = Sn/IPC

IPC = 1+ ri

unde,

  • Sr – salariu real;
  • Sn – salariu nominal;
  • IPC – indicele prețurilor de consum;
  • ri – rata inflației.

Să luăm ca exemplu un salariu nominal de 5000 de lei și o rată a inflației de 10%. Rata inflației se poate scrie și sub forma 0,1 (deoarece 10%=0,1). Vom calcula salariul real utilizând formulele de mai sus.

(1) Sr = Sn/(1+ri)

Sr = 5000/(1+0,1)

Sr = 5000/1,1 = 4545,45

Cu salariul nominal din prezent, angajatul poate cumpăra produse și servicii pe care, în anul de referință, le achiziționa cu 4545,45 lei.

Salariu real
Wage icons created by GOWI – Flaticon