Salariu real (Real wage)

Indicatorul salariu real (Real wage) măsoară valoarea actualizată, cu rata inflației, a salariului nominal.

2) Salariul real se referă și la puterea de cumpărare a acestui venit. De exemplu, la cantitatea totală de produse și servicii care poate fi achiziționate cu un venit salarial.

Salariul real se poate calcula cu ajutorul următoarelor formule:

formulă salariu real formulă salariu real formulă salariu real

unde,

SR – salariu real;

SN – salariu nominal;

ri – rata inflației.