Secret comercial (Trade secret)

Secretul comercial (Trade secret) este acel element care îi oferă unei companii un avantaj competitiv în raport cu concurența. Secretele comerciale îi adaugă unei companii valoare pentru că nu sunt cunoscute sau ușor de replicat. Exemple de secrete comerciale pot fi o tehnologie, o tehnică de producție, un brevet etc.