Neoliberalism

Neoliberalismul (Neoliberalism) este o școală de gândire economică care readuce în prim plan importanța concurenței și pieței libere. Practic, curentul neoliberal și-a propus să revitalizeze principiile Școlii Clasice și, unde este posibil, să le îmbunătățească. Neoliberalismul este asociat cu economia laissez-faire. Conform acestui curent, creșterea economică este mijlocul de obținere al progresului uman, piața liberă realizează cea mai bună alocare a resurselor, iar libertatea comerțului și a capitalului sunt esențiale. De asemenea, în acest curent intervenția economică și socială a statului trebuie să fie minimală. Pe plan politic, neoliberalismul a fost asociat cu politica lui Ronald Reagan și a lui Margaret Thatcher.

neoliberalism
School icons created by Freepik – Flaticon