Neoliberalism (Neoliberalism)

Neoliberalismul (Neoliberalism) este o școală de gândire economică care readuce în prim plan importanța concurenței și pieței libere. Neoliberalismul este asociat cu economia laissez-faire. Conform acestui curent, creșterea economică este mijlocul de obținere al progresului uman, piața liberă realizează cea mai bună alocare a resurselor, iar libertatea comerțului și a capitalului sunt esențiale. De asemenea, în acest curent intervenția economică și socială a statului trebuie să fie minimală.