Piața cu concurență pură și perfectă

Piața cu concurență pură și perfectă (Pure and perfect competition) este un model de piață ideal propus de către economiști din Școala Neoclasică, care pentru a exista ar trebui să îndeplinească anumite criterii. Acest model nu se întâlnește în economia reală, dar piața cu concurență monopolistică este cea mai apropiată de el.

Pentru ca piața să fie cu concurență pură și perfectă trebuie să fie îndeplinite cinci criterii.

Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească o piață pentru a avea concurența pură sunt:

  • Atomicitate – atât agenții cererii cât și ai ofertei sunt în număr foarte mare și sunt suficient de mici pentru a nu putea influența piața. Dacă acest criteriu este îndeplinit, atunci niciun agent al cererii sau al ofertei nu poate să obțină o poziție dominantă pe piață.
  • Omogenitate a produselor sau serviciilor – Conform acestui criteriu, produsele care sunt comercializate pe piață trebuie să fie similare intrinsec și extrinsec.
  • Intrare și ieșire rapidă de pe piață, fără costuri pentru firme. Acest criteriu este esențial deoarece firmele trebuie să aibă capacitatea să-și mute capitalul pe piețele cele mai atractive.

Criteriile pe trebuie să le îndeplinească o piață pentru a avea concurența perfectă sunt:

  • Transparență perfectă a pieței – toți agenții cererii și ai ofertei sunt perfect informați când iau decizii. Practic, concurența nu poate fi perfectă atunci când clienții nu cunosc întreaga ofertă. Similar, ofertanții sunt informați în privința clienților potențiali.
  • Mobilitate perfectă a factorilor de producție – nu există producători care au acces preferențial la resurse. În principiu, dacă accesul la resurse nu este discriminatoriu, ofertanți ar putea obține costuri de producție comparabile.