Piața cu concurență pură și perfectă (Pure and perfect competition)

Piața cu concurență pură și perfectă (Pure and perfect competition) este un model de piață ideal propus de către economiști din Școala Neoclasică, care pentru a exista ar trebui să îndeplinească anumite criterii. Acest model nu se întâlnește în economia reală, dar piața cu concurență monopolistică este cea mai apropiată de el.

Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească o piață pentru a avea concurența pură sunt:

  • Atomicitate – atât agenții cererii cât și ai ofertei sunt în număr foarte mare și sunt suficient de mici pentru a nu putea influența piața;
  • Omogenitate a produselor sau serviciilor – acestea trebuie să fie similare intrinsec și extrinsec;
  • Intrare și ieșire rapidă de pe piață fără costuri pentru firme.

Criteriile pe trebuie să le îndeplinească o piață pentru a avea concurența perfectă sunt:

  • Transparență perfectă a pieței – toți agenții cererii și ai ofertei sunt perfect informați când iau decizii;
  • Mobilitate perfectă a factorilor de producție – nu există producători care au acces preferențial la resurse.