Piața cu concurență monopolistică (Monopolistic competition)

Piața cu concurență monopolistică (Monopolistic competition) este tstructura cea mai apropiată de idealul concurenței pure și perfecte. Pe piața cu concurență monopolistică există o multitudine de agenți ai ofertei și ai cererii. Multitudinea de agenți de pe piață ar trebui să facă extrem de dificilă diferențierea prețurilor pe piață. Diferența principală, față de concurența pură și perfectă este că agenții ofertei își diferențiază produsele pentru a-și fideliza clienții. Similiar, aceștia își pot diferenția spațiile de vânzare și să pună accentul pe vânzare ca experiență. Astfel, chiar dacă produsele sunt substituibile, prin diferențiere, acestora li se formează sub-piețe de monopol. Pe aceste micro piețe vânzătorii pot să-și ofere produsele la prețuri superioare.