Activitate economică

Prin activitate economică (Economic activity) înțelegem tot ce ține de oferirea, producerea vânzarea și cumpărarea de bunuri și servicii în vederea satisfacerii nevoilor indivizilor. Altfel spus, activitatea economică se referă la orice acțiune întreprinsă pentru a aduce produse și servicii pe piață. Activitatea economică are drept scop obținerea de profit. Practic, fără existența profitului antreprenorul nu ar fi interesat să desfășoare activitatea respectivă. În plus, dacă activitatea nu este profitabilă, acesta nu-și va permite să achiziționeze resurse de pe piață și va falimenta.

activitate economică
Production icons created by Eucalyp – Flaticon

În cadrul unei activități de acest tip, antreprenorul combină capital și resurse pentru a realiza produse care adresează nevoile clienților.