Profit (Profit)

Profitul (Profit) reprezintă câștigul financiar obținut de o companie din activitatea economică propriu-zisă. Pentru a obține profit veniturile din activitatea economică trebuie să depășească nivelul costului total. De obicei, calculare profitului se face prin raportare la un exercițiu financiar cu durată de un an de zile. Pentru a calcula profitul se poate utiliza următoarea formulă:

unde,

  • Pr – profit;
  • CA – cifră de afaceri;
  • CT – cost total.