Profit (Profit)

Profitul (Profit) reprezintă câștigul financiar obținut de o companie din activitatea economică pe care o desfășoară. Pentru a obține profit veniturile din activitatea economică trebuie să depășească nivelul costului total. De obicei, calculare profitului se face prin raportare la un exercițiu financiar cu durată de un an de zile. Pentru a calcula profitul se poate utiliza următoarea formulă:

profit, formulă profit

unde,

  • Pr – profit;
  • CA – cifră de afaceri;
  • CT – cost total.

De exemplu, pentru o firmă cu o cifră de afaceri de 1 milion de lei și un cost total de 800 de mii de lei profitul se va calcula în felul următor.

Pr = CA – CT

Pr = 1.000.000 – 800.000

Pr = 200.000 lei

Dacă, în anul următor firma va avea o cifră de afaceri de 1,1 milioane de lei și un cost total de 1,2 milioane de lei, profitul se va calcula cu aceeași formulă.

Pr = 1.100.000 – 1.200.000

Pr = – 100.000 lei

Observăm că valoarea profitului este negativă, deci firma va înregistra o pierdere.