Cifră de afaceri

Cifra de afaceri (Total sales revenue) este un indicator utilizat pentru a calcula volumul vânzărilor unei companii. Acest indicator are un rol cheie pentru companii, deoarece permite urmărirea evoluției lor în timp. El este utilizat și în calculul profitului și al alor indicatori. Pentru a calcula valoarea acestui indicator, pentru o companie, putem utiliza formula următoare:

CA = P *q

unde,

  • CA- cifra de afaceri;
  • P – prețul produsului;
  • q – cantitatea de produse vândută într-o perioadă dată.

Când firma vinde mai multe tipuri de produse, formula se va schimba în felul următor:

Cifră de afaceri

desfășurat avem

CA = P(x) * q(x) + P(y) * q(y) + P(z) * q(z) + … + P(n) * q(n)

În acest caz, valoarea indicatorului este dată de suma vânzărilor din fiecare produs realizat de către firmă.  Practic, se calculează valoarea vânzărilor din fiecare produs și se face suma.

De exemplu, o firmă vinde într-o perioadă de un an de zile o sută de bucăți din bunul x, 200 din y și 150 din z. Prețul lui x este 10 unități monetare, al ui y 15 unități monetare și al lui z 20 de unități monetare. Pentru a calcula cifra de afaceri vom utiliza formula de mai sus.

CA = P(x) * q(x) + P(y) * q(y) + P(z) * q(z)

CA = 10*100 + 15*200 +20*150

CA = 1000 +3000 +3000

CA = 7000 u.m.