Cost total

Costul total (Total cost) se referă la toate cheltuielile pe care le are o firmă într-o anumită perioadă de timp, indiferent de nivelul producției. Indicatorul este format din costuri variabile și fixe. Acesta se poate calcula cu ajutorul formulei:

Cost Total

unde,

  • CT = Cost Total;
  • CF = Cost Fix;
  • CV = Cost Variabil.

Să luăm ca exemplu o organizație care, pe parcursul unui an, are un cost fix de 500.000 de unități monetare și unul variabil de 2.800.000 de unități monetare. Calculăm valoarea costului total cu formula enunțată.

CT = CF + CV

CT = 500.000 +2.800.000

CT = 3.300.000 u.m.

Acest indicator poate calculat și pe baza destinației cheltuielilor efectuate în cadrul unei organizații. De exemplu, se poate utiliza următoarea formulă simplificată:

CT = Csal + Cmat

unde,

  • Csal – cheltuieli cu destinație salarială;
  • Cmat – cheltuieli cu destinație materială.

Fiecare din aceste categorii de cheltuieli poate conține elemente de cost fix sau variabil. De exemplu, cheltuielile salariale ale unei firme cuprind atât costurile administrative (fixe), cât și pe cele direct productive (variabile).

În calculul indicatorului, nu trebuie să ne limităm la cheltuielile salariale și cele materiale. Avem libertatea să împărțim tipurile de cheltuieli, din cadrul organizației, în câte categorii dorim. O diviziune în componente cât mai mici este chiar recomandabilă când dorim să umărim modul în care evoluează componentele costului. Putem astfel să le ținem mult mai bine sub control.