Cost variabil

Costurile variabile (Variable Cost) al unei companii se referă la cheltuielile care sunt legate de nivelul de producție. Un cost variabil include cheltuielile pentru forța de muncă productivă, pentru resursele utilizate în procesul de producție etc. Aceste cheltuieli se modifică în funcție de nivelul  de producție al firmei dintr-o perioadă dată, de obicei un an. Acestea se pot calcula cu ajutorul formulei:

CV = CT – CF

unde,

Să luăm ca exemplu o firmă care are un cost total de 1.000.000 de unități monetare și unul fix de 225.000. Pentru a calcula costul variabil, vom utiliza formula de mai sus.

CV = 1.000.000 – 225.000 = 750.000 u.m.

cost variabil
Variable icons created by Eucalyp – Flaticon