Cost fix

Costul fix (Fixed cost) reprezintă cheltuielile unei firme care nu se modifică pe termen scurt, indiferent de modul în care se schimbă nivelul producției. Aceste costuri fixe sunt independente de volumul producției, deci obligația plății lor există și când firma suspendă producția. Între elementele costului fix putem menționa: amortizare capital fix, salarii personal administrativ, cheltuieli curente, dobânzi etc. Costul fix, alături de cel variabil, formează costul total. Acesta se poate extrage și calcula din cadrul formulei:

cost fix, variabil, total

deci

cost fix

unde,

  • CF = Cost Fix Total;
  • CT = Cost Total;
  • CV = Cost Variabil Total.

Costurile fixe sunt constante doar pe termen scurt, cel mult mediu. Pe termen lung, acestea vor crește. Majorările costurilor fixe apar ca rezultat al extinderii firmelor și, deci, a creșterii costurilor administrative. Chiar și în firmele a căror mărime nu se modifică, costurile fixe vor crește în timp. Acest lucru se va întâmpla pentru că salariile administrative vor fi indexate cu inflația, chiria sau impozitul aferente birourilor se vor majora, tarifele la electricitate, gaz, internet vor fi actualizate etc.

Delimitarea costurilor fixe, de cele variabile, este importantă în economie deoarece permite compararea acestora. Cunoașterea costurilor fixe și variabile medii îi permite unei firme să abordeze  scalarea într-o manieră rațională.