Cost mediu fix (Average fixed cost)

Costul mediu fix (Average fixed cost) reprezintă o medie a costului fix (total sau global) pe unitatea de produs. În primele faze de expansiune a producției costurile fixe medii au o tendință de scădere, până se ating anumite limite fizice. De la un anumit nivel, creșterea producției implică achiziții sau construcții de clădiri noi, echipamente tehnologice, extinderea personalului administrativ etc. Costul fix mediu se calculează cu ajutorul următoarei formule:

CMF =  CF/Q

unde,

  • CMF – Cost mediu fix;
  • CF – Cost fix (total sau global);
  • Q- cantitatea produsă.