Cost mediu fix

Costul mediu fix (Average fixed cost) reprezintă o medie a costului fix (total sau global) pe unitatea de produs. În primele faze de expansiune a producției costurile fixe medii au o tendință de scădere, până se ating anumite limite fizice. De la un anumit nivel, creșterea producției implică achiziții sau construcții de clădiri noi, echipamente tehnologice, extinderea personalului administrativ etc. După acest punct, până când se finalizează noile construcții și se stabilizează structura personalului administrativ, costul mdiu fix va crește. Costul fix mediu se calculează cu ajutorul următoarei formule:

CMF =  CF/Q

unde,

  • CMF – Cost mediu fix;
  • CF – Cost fix (total sau global);
  • Q- cantitatea produsă.

Să luăm un exemplu. O firmă are un cost fix de 1 milion unități monetare și vânzări de 500.000 de bucăți în anul 1 și 800.000 de bucăți în anul 2. În anul 3 firma se extinde, costul fix crește la 1,5 milioane unități monetare și vânzările ajung la 1,1 milioane bucăți. Calculați costul fix mediu în cei trei ani.

an (1):

CMF = CF/Q

CMF = 1.000.000/500.000

CMF = 2 u.m.

an (2):

CMF = CF/Q

CMF = 1.000.000/800.000

CMF = 1,25 u.m.

an (3):

CMF = CF/Q

CMF = 1.500.000/1.100.000

CMF = 1,36 u.m.