Comerț (Trade)

Comerțul (Trade) este o activitate economică de bază care implică achiziționarea și vânzarea de produse și servicii. Într-o economie modernă, activitatea de comerț are loc între producători, prin intermediul distribuitorilor și consumatori. Tranzacția între aceștia are loc în baza unei compensații monetare plătite de consumator către distribuitor sau producător. În cazul în care tranzacția se face prin barter, nu mai există compensație monetară.