Barter

Prin barter sau troc înțelegem un schimb de produse sau servicii, între două sau mai multe părți, în natură, fără utilizarea de mijloace monetare. Acest tip de schimb a devenit o raritate în prezent, fiind foarte rar utilizat de către unele companii. Diversitatea produselor și serviciilor de pe piață este atât de mare, încât schimburile de acest tip sunt aproape imposibile. Coordonarea dintre părțile participante la tranzacțue ar fi extrem de dificilă. Ambele părți dintr-o tranzacție acționează simultan ca agenți ai cererii și ai ofertei. De asemenea, părțile trebuie să aibă produse care suscită interers reciproc. Altfel spus, barterul presupune existența unei duble coincidențe de interese. Acesta  presupune ca ambele părți dintr-o tranzacție să aibă interese complementare.

Alternativa la dubla coincidență ar fi realizarea de schimburi succesive multiple. După operațiuni succesive de barter, proprietarul unui bun ar ajunge la produsul dorit. Aceste tranzacții succesive ar adăuga costuri de timp semnificative operațiunii. Costurile nu sunt doar temporare ci și materiale. Schimbarea unui bun cu un altul nu se poate realiza la fel de bine ca prin intermedierea banilor. La fiecare schimb există riscul pierderii valorii totale deținute. La final, costul produsului dorit va fi mai mare decât într-o economie monetară.

înțelegere barter
Image by Freepik